Bij de naam roulette moeten de meeste mensen toch nog altijd denken aan Monaco, stinkend rijke mensen of een James Bond film. Veel mensen van vorige generaties zien het roulette spel nog altijd als een bezigheid voor de rijkere mensen onder ons, en niet voor de gewone mens weggelegd. De meeste van deze mensen denken ook nog steeds dat het ontzettend veel geld kost om roulette online te spelen, en dat degenen die dat doen, allemaal verslaafd zijn aan gokken en hun leven en zelfs soms hun gezin de vernieling in werken. De nieuwere generatie van ons mensen weet inmiddels wel beter.

Roulette is leuk

Een bezoek aan een casino online is een leuk en gezellig tijdverdrijf geworden, waar niets mis mee is. Maar net zo als bij elke hobby of tijdverdrijf wel aan te tonen is, is het mislopen altijd te zoeken in de manier waarop de sport of de hobby wordt uitgeoefend.


Ook bij het spelen van roulette kan er door verschillende oorzaken wel eens wat mislopen. Maar dat is nooit te wijten aan de hobby, maar altijd aan de zwakheden van de speler. Is er sprake van een bepaalde labiliteit van een speler, kan het door zijn geestelijke zwakheid wel eens mis gaan. Te veel inzetten, meer dan men eigenlijk kan missen, te lang doorspelen, niet van ophouden weten, je eigen grenzen niet kennen zijn de belangrijkste redenen voor de rampen op menselijk gebied die we allemaal wel kennen. Speelt men het roulette spel op een nuchtere manier en stelt men vooraf zijn grenzen, dan kan er in feite niets mis gaan.

Ontspanning staat voorop

Roulette is dan een heerlijk ontspannende bezigheid, waarbij men de zorgen van de werkweek lekker van zich af kan gooien in het gezelschap van een paar vrienden en vriendinnen, ondertussen lekker genietend van een drankje of een hapje. Het spel roulette heeft een lange geschiedenis, en gaat terug naar de achttiende eeuw in het toenmalige Frankrijk. De wiskundige Blaise Pascal ontwikkelde in die tijd het eerste roulette wiel, en in 1796 in het Palais Royal in Parijs draaide het eerste commercieel geleide roulette wiel. In de jaren die daarop volgden, verspreidde het roulette zich over geheel Europa, en met de kolonisatie van Amerika, ook naar dit werelddeel. Het roulette spel was in de negentiende eeuw verreweg het meest gespeelde gokspel in de wereld. Doordat verschillende landen in de jaren daarna het gokspel verboden, zocht de Familie Blanca haar toevlucht in Monaco, Waar ze in Monte Carlo het enige nu nog in particuliere handen zijnde casino stichtten, waar de rijken der rijken hun spelletje konden spelen, gekleed in rokkostuums en galajurken. Vandaar de vooroordelen van onze oudere generaties.

In de dertiger jaren van de vorige eeuw, deed het roulette spel pas zijn intrede in Nederland en vele andere Europese landen, in de vorm van door de staat geleide en gecontroleerde casino’s. De winstgevendheid van het roulette spel voor de uitbater lag hem in het feit dat de roulettetafel behalve de normale cijfers ook een nul of zelfs 2 nullen bezat. Viel de bal in de nul, was de gemaakte inzet geheel voor de bank. Hierdoor ontstond een vaste winst van 2 procent van de totale som der inleggelden.

rouletteHierdoor werden er behoorlijke winsten gemaakt, die door middel van de kansspelbelastingen ook weer zorgden voor behoorlijke inkomsten voor de desbetreffende staatskas. Toch bleef er een zekere mate van afkeuring bestaan, zeker vanuit de diverse geloofsovertuigingen, die het roulette bleven zien als een verderfelijke bezigheid. Deze afkeer van het gokspel is tot op heden nog aanwezig.

Roulette is voor iedereen bereikbaar

Op de dag van vandaag komen kinderen al vroeg in aanraking met roulette. Er zijn in de speelgoedwinkels complete roulette spellen, inclusief chips te koop om thuis te spelen. Als kinderen daarna op wat latere leeftijd een casino bezoeken worden ze ietwat hypocriet met argusogen bekeken, en al snel veroordeeld, of in ieder geval met argwaan bekeken. Maar er is zoals reeds opgemerkt geen reden tot bezorgdheid, als je er je verstand maar bij houdt en je grenzen vooraf stelt. Nederland telt nu een aantal casino’s dat op een hand te tellen is. De drempel om een casino te bezoeken en roulette te spelen is geheel weggenomen. Het is niet langer nodig om in kostuum of avondjurk te kleden voor een bezoek. Wel wordt nog gevraagd om een bepaalde etiquette te volgen, wat gedrag en ook kleding betreft, maar dat geldt toch voor iedere gelegenheid waar mensen samen komen om te ontspannen? De meeste casino’s in Nederland en ook in andere Europese landen bieden de nieuwkomer de gelegenheid om kennis te maken met het casino en het roulettespel door middel van diverse arrangementen voor een vaste prijs, waarbij men ook speelgeld ontvangt om te gokken.

Deze arrangementen zijn zeer uitnodigend. Het zijn prachtige gelegenheden om met bijvoorbeeld je collega’s een leuk bedrijfsfeestje te organiseren, waarbij iedereen de gelegenheid krijgt om het roulette spel te spelen, en daarbij een lekker drankje te nuttigen en op zijn tijd iets lekkers te eten. Waar het om gaat is zo een avond te zien als een avond uit, en niet als een mogelijkheid om miljonair te worden. Die mogelijkheid is wel echt aanwezig, maar de kans van slagen is niet erg groot. Het spel roulette geeft wel een reële kans, die zelfs eenvoudig via kansberekening te achterhalen is.

Roulettestrategie

Bij het spelen op zwart of rood is de kans al 50 procent. Naar mate je verder kiest voor de inzetmogelijkheden wordt die kans snel kleiner. Het spelen van roulette is een bezigheid waarbij geluk een grote rol speelt, en jezelf geen enkele invloed kan uitoefenen op de uitslag. Het is niet voor niets een kansspel, en geen behendigheidsspel zoals bijvoorbeeld een flipperkast, of zelfs poker. Maar daarin zit nou net de spanning die dit spel veroorzaakt. Je bent als speler geheel overgeleverd aan het wiel en waar het balletje wenst te vallen. Voor jou als speler zijn de kansen om te winnen net zo groot als voor alle andere spelers aan de tafel. Roulette kan dan ook gezien worden als een van de eerlijkste spellen van de wereld, of je nu arm of rijk bent, roulette kent geen voorkeur.